GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

2022-11-09 18:00:00Fıkıh Düşüncesinde Şahsiyet ve Toplumsal Bağın Kuruluşu

Yürütücü: Nail Okuyucu

Başlangıç: 9 Kasım Çarşamba, 18:00-19:30

Okuma Grubu Hakkında

Bu okuma grubunda fıkıh düşüncesinde şahsiyetin ve buna bağlı olarak toplumsal bağın tanımlanışı ve bütüncül bir hukuk teorisi içinde nasıl inşa edildiği işlenecektir.  Furû ve usul-ı fıkıh kitaplarının ilgili başlıklarının takip edileceği oturumlarda ilgili konular zimmet, ehliyet, emanet, velayet, şehadet ve adalet gibi kavramlar üzerinden takip edilecektir.

Bu okuma grubunda fıkıh düşüncesinde şahsiyetin ve buna bağlı olarak toplumsal bağın tanımlanışı ve bütüncül bir hukuk teorisi içinde nasıl inşa edildiği işlenecek; Kur’an ve Sünnet ışığında şekillenen erken dönem İslam toplumunda dini ve hukuki yönleriyle şahsiyetin tanımı ve mensubiyetlere dayalı olarak organize olan toplumsal bağın esasları bahse konu edilecektir. İslam toplumlarını oluşturan unsurlar etrafında gelişen ilk tecrübelerin fıkıh ilminin teşekkülü ile birlikte nasıl bir teorik muhtevaya büründüğü, birincil metinlerden hareketle takip edilecektir. Bunun için furû ve usul-ı fıkıh kitaplarından ilgili başlıklar, farklı ekollerin yaklaşımlarını yansıtacak şekilde okunacak ve katılımcılarla birlikte müzakere edilecektir. Konu, fıkıh kitaplarında özenle işlenen zimmet, ehliyet, emanet, velayet, şehadet ve adalet gibi kavramlar üzerinden takip edilecektir.

Okuma grubu lisansüstü öğrencilerin ve lisans eğitimlerinin son aşamalarında olan öğrencilerin başvurusuna açıktır. Oturumlar okuma ve tartışma merkezli olacağı için katılacak öğrencilerin alana dair ilgileri ve birikimleri önem arz etmektedir.