GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

2024-06-07 17:00:00Nitel Araştırmada Veri Analizi ve Yazma

İlmi Etüdler Derneği bünyesinde, 29 Haziran 2024 tarihinde 10:00-13:30 saatleri arasında Merve Akkuş Güvendi ve Elyesa Koytak’ın sunumlarıyla “Nitel Araştırmalarda Veri Analizi ve Yazma Eğitimi” düzenlenecektir. Bu eğitim, lisansüstü öğrencilere yönelik olarak düzenlenmiş olup, katılımcıların nitel araştırma verilerini düzenleme, analiz etme ve analitik bir çerçeve oluşturma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, veri analizi sonrasında araştırma verilerini yorumlama ve yazma konusundaki yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri, lisansüstü eğitimlerine devam eden veya lisans mezunu olup akademik araştırmalarına akademi dışında devam eden araştırmacılar bu programa başvurabilir. Katılımcıların daha önce nitel araştırma yapmamış olsalar dahi, araştırma yapma konusunda temel bilgilere sahip olmaları ve bir araştırma planına sahip olmaları tercih edilmektedir. Program, iki ayrı oturumdan oluşmakta olup, İlmi Etüdler Derneği Kütüphane Binası’nda yüz yüze gerçekleştirilecektir

1.Oturum:“Nitel Araştırmada Veri Analizi (Citavi Uygulamalı)''

29 Haziran 2024 tarihinde saat 10:00- 11:30 arasında gerçekleşecek olan ilk oturumda, Merve Akkuş Güvendi, veri analizi sürecinin önemli aşamaları olan kodlama, kategorilere ayırma ve temalandırma işlemlerini Citavi programı üzerinden uygulamalı olarak anlatacaktır. Bu eğitimde katılımcıların nitel araştırma verilerini sistematik bir şekilde analiz etme becerilerini geliştirmesi ve elde edilen verilerden anlamlı sonuçlar çıkarabilmesi hedeflenmektedir. Citavi programı kullanılarak verilerin kodlanması, kategorilere ayrılması, ana temaların belirlenmesi, alıntıların yorumlanması ve metin yazımı öncesinde düzenlenmesi süreçleri uygulamalı olarak deneyimlenecektir.                  

Birinci Oturumun İçeriği: 

 • Saha verilerinin düzenlenmesi
 • Kodlama süreci, kategori ve temaların oluşturulması
 • Alıntıların ilişkilendirmesi ve bağlamın ortaya çıkarılması
 • Metin yazımı öncesi düzenleme 

2.Oturum: “Nitel Araştırmada Yazma Ve Yorumlama”  

Aynı gün 12:00- 13:30 saatleri arasında gerçekleşecek olan ikinci oturumda, Elyesa Koytak nitel bir araştırmanın verilerini meşru, tutarlı ve bütünlüklü şekilde yorumlama ve yazıya geçirmenin yollarını tanıtan bir eğitim verecektir. Bu eğitim sonrasında katılımcılar öncelikle, nitel bir araştırma sonucunda elde edilen verilerin nasıl analiz için sıralanacağı, gruplandırılacağı, haritalandırılacağı ve böylece yorum için uygun hale getirileceğini keşfedecektir. Ardından verileri yorumlamak ve raporlamak için plan yapma, giriş yazma, ilişkilendirme, örneklendirme, argümantasyon ve sonuçlandırma süreçlerini deneyimleyecektir. 

İkinci Oturumun İçeriği: 

 • Nitel araştırmada veriyi doğru tanımak
 • Nitel verileri gruplandırmak ve argümantasyon kurmak
 • Nitel analizde üslup ve biçim
 • Nitel analizde tutarlı, bütünlüklü ve ikna edici yazmanın gereklilikleri 

Katılım şartları ve notlar:

 • Eğitime katılım ücreti 200 ₺’dir.
 • Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri, lisansüstü eğitimlerine devam eden veya lisans mezunu olup akademik araştırmalarına akademi dışında devam eden araştırmacılar bu programa başvurabilir.
 • Eğitim İlmi Etüdler Derneği’nde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
 • Son başvuru tarihi 23 Haziran 2024’tür. Kontenjan sınırlı olup eğitime katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurması gerekmektedir.