geleneğin birikiminden geleceğin inşasına

İlmi Etüdler Derneği(İLEM)

İslam dünyası modernleşme tecrübesi ile birlikte kendi ilim geleneğinden büyük kopuşlar yaşadı. Bu durum hayatın her alanında Müslümanca düşünme, yaşama ve çağın meselelerine tekabül etme konusunda ciddi eksikliklere sebep oldu. Bu eksiklikleri giderebilmek için, sahih ilmî çalışmalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İLEM, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve sahih bir hayat nizamı için gerekli bilgi-birikimi oluşturmak gayesiyle 2002 yılında kuruldu. Bu amaç doğrultusunda 16 yıldır çeşitli çalışmalar yürütmekte ve eğitim programları düzenlemektedir.

İLEM Yaz Akademisi Hakkında

İstanbul’da faaliyetlerini yürüten, çeşitli projelere ev sahipliği yapan İLEM, Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitimlerine devam eden lisans öğrencilerini bir araya getirmek suretiyle onlarla fikri, tarihi, sosyal ve dini meselelerimize dair temel konuları konuşmak, birikimini ve tecrübesini aktarmak üzere İLEM Yaz Akademisi’ni düzenlemektedir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan program ile İstanbul’dan Anadolu’ya ilim, irfan ve hikmet köprüsü olmayı amaçlamaktadır. Bir hafta sürecek olan bu programda seminer derslerinin yanı sıra çeşitli kültür gezileri, film ve kitap kritikleri de gerçekleştirilecektir.

İLEM’in Amacı Nedir?

İLEM, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve sahih bir hayat nizamı için gerekli bilgi-birikimi oluşturmak gayesiyle 2002 yılından beri lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik çeşitli çalışmalar ve eğitim programı düzenleyen sivil bir kuruluştur.  

Yaz Akademisi Neyi Amaçlar?

Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitimlerine devam eden lisans öğrencilerini bir araya getirmek suretiyle onlarla fikri, tarihi, sosyal ve dini meselelerimize dair temel konuları konuşmak, birikimini ve tecrübesini aktarmayı amaçlar.

Kimler Başvurur?

2018-2019 Eğitim döneminde İstanbul dışında herhangi bir üniversitenin lisans bölümlerinden birinde 3. veya 4. sınıfa devam edecekler.

Programa Katılmam Bana Ne Kazandıracak?

Tarih ve topluma dair bir kavrayış, İslam ilim ve düşünce geleneğini tanıma, ilmi çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve bakış açısı ve eleştirel okuma ve yorumlama becerisi kazandıracaktır.  

Seminerler

Alanında uzman hocalar tarafından program boyunca altı farklı seminer dersi gerçekleştirecektir.  

l

Kitap Tahlilleri

Katılımcıların eleştirel okuma ve yorumlama becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.  

İstanbul Gezileri

İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanları rehberler eşliğinde gezilerek şehrin tarihi dokusu ile temas kurulacaktır.

Son Başvuru 20 Mayıs

Başvur

Başvuru Süreci

Başvurular hangi tarihlerde ve ne zamana kadar yapılabilir?
 • Başvurular 25 Nisan – 20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşir.
Programa kimler başvurabilir?
 • İstanbul dışında herhangi bir üniversitede lisans öğrencisi olanlar
 • 2018-2019 eğitim döneminde 3. veya 4. sınıfa devam edecekler
Nasıl başvurulabilir?
 • Başvurular:http://basvuru.ilem.org.tr/egitim adresinden online başvuru formunu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilir.
Başvurularda kimlere öncelik verilir?
 • Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında okuyan öğrencilere
 • Lisans derslerinde başarılı olan öğrencilere
 • Dil donanımı, sanatsal yetenekleri vb. olan öğrencilere öncelik verilir.
Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
 • Başvuru sonuçları 3 Haziran’da açıklanacaktır. Sonuçlar mail ve mesaj yolu ile adaylara bildirilecektir.
Program hangi tarihlerde gerçekleşecek?

İLEM Yaz Akademisi 15-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kısaca İLEM Yaz Akademisi nedir?
 • İLEM Yaz Akademisi seminer dersleri, kitap ve film kritikleri, kültür gezilerini içermektedir.
 • Program bir haftalık süreyi kapsamaktadır.
 • Programda beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında seminerler gerçekleştirilir.
 • Programa dahil olan öğrenciler düzenlenen seminerler ve diğer etkinliklere katılmak zorundadır.
Programa kaç kişi alınacak?
 • Programa 35 erkek, 35 kadın katılımcı alınacaktır.
Bu programa katılmam bana ne kazandıracak?
 • İLEM Yaz Akademisi katılımcılara, ilmî çalışmanın ilkelerini ve farklı disiplinleri bir arada anlamaya imkân verecek mukayeseli bir analiz kabiliyeti kazandıracaktır.
Programa katılmam için ücret ödememe gerek var mıdır/gerekiyor mu?
 • İLEM Yaz Akademisi’ne katılmak için ücret ödenmemektedir.
Program boyunca barınma ihtiyacı nasıl karşılanacak?
 • Programa katılan tüm öğrencilerin barınma ihtiyaçları İLEM tarafından sağlanacaktır.
Programa katıldığımda tüm seminerlere katılmam gerekiyor mu?
 • Katılımcıların tüm seminerleri eksiksiz takip etmeleri gerekmektedir.
Program öncesi ön okuma yapmam gerekiyor mu?
 • Programa kabul alan katılımcılarla 8 Haziran’da seminerler için ön okuma listesi paylaşılacaktır.
Programa katıldığımda verilen ödevlerin, okumaların yapılması zorunlu mu?
 • Katılımcıların farklı seminerlere ilişkin yer alan okumaları yaparak programa katılmaları gerekmektedir.

Son Başvuru 20 Mayıs

Başvur

Adres ve İletişim

Aziz Mahmut Hüdai Mah. Halk Cad. Türbe Kapısı Sok. No:13 34674 Üsküdar İstanbul/Türkiye Tel.: +90 216 310 43 18 egitim@ilem.org.tr