geleneğin birikiminden geleceğin inşasına

İLEM'in Amacı Nedir?

İLEM, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve sahih bir hayat nizamı için gerekli bilgi-birikimi oluşturmak gayesiyle 2002 yılından beri lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik çeşitli çalışmalar ve eğitim programı düzenleyen sivil bir kuruluştur.

Eğitim Programı Neyi Amaçlar?

İLEM Eğitim Programı kendi medeniyetimizi ve çağdaş dünyayı tanıtan üç yıllık bir programdır. Bu programa katılan üniversite öğrencilerine insanı, toplumu ve dünyayı tanıyıp anlamayı sağlayacak gerekli bilgi, bakış açısı, fikir ve metodlar ile ilmî çalışmalarına yön verecek ahlâkî bir duruşun kazandırılması hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir?

İstanbul’da bir üniversitenin lisans programına devam eden öğrenciler programa başvurabilirler.

Programa Katılmam Bana Ne Kazandıracak?

İLEM Eğitim Programı lisans düzeyindeki katılımcılara, ilmî çalışmanın ilkelerini ve farklı disiplinleri bir arada anlamaya imkân verecek mukayeseli bir analiz kabiliyeti kazandıracaktır.

 

 

Eğitim Programı Hakkında

Karşı karşıya kaldığımız meselelere Müslümanca bakmak ve bu doğrultuda çözüm arayışı içinde olmak yeryüzünde varoluş gayesinin şuurunda olan ve vakti kuşanan (ibnü’l-vakt) her ilim yolcusu için bir gerekliliktir. Bu doğrultuda uzunca bir zamandır devam eden İLEM Eğitim Programı, insanı, toplumu ve içinde yaşadığı dünyayı tanımak ve anlamak üzere bir bakış açısı ve birikim sunmayı amaçlamaktadır. Program kitapçığı için tıklayınız.

Birinci Kademe

 • Tarih ve topluma dair bir kavrayış kazandırmayı,
 • İslam ilim ve düşünce geleneğini tanıtmayı,
 • İlmî çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve bakış açısı kazandırmayı,
 • Temel düzeyde okuma ve yorumlama becerisi kazandırmayı amaçlar. 

İkinci Kademe

 • İktisadi, siyasi, toplumsal ve kültürel bir bakış açısı kazandırmayı,
 • İlmî çalışma ahlakı ve disipliniyle ekip çalışması becerisini kazandırmayı,
 • İleri düzeyde okuma, çözümleme ve temel düzeyde yazma becerisi kazandırmayı amaçlar

Üçüncü Kademe

 • Öğrencilerin ihtisas alanlarını belirlemelerini sağlamayı,
 • İhtisas çalışmalarında ihtiyaç duyacakları yöntemsel bilgi ve becerileri kazandırmayı,
 • Kurumun ihtisas çalışmalarına katılmalarını sağlamayı,
 • İlmî bilgi ve yöntemleri kullanarak değerlendirme ve karşılaştırma yapabilme becerilerini kazandırarak bilimsel ürünler ortaya koymalarını kazandırmayı amaçlar.

İLEM Eğitim Programı İçin Ne Dediler?

Seminer Dersleri

İLEM Eğitim Programında öğrenciler her dönem alanında uzman hocaların verdiği üç seminer almaktadır.

Grup Çalışmaları ve Kitap Tahlilleri

İLEM Eğitim Programında yer alan kademe grupları özgün şekilde oluşturulan okuma listeleri ekseninde her hafta bir kitabın tahlilini gerçekleştirirler.

Kamplar

Dönem arasında Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen kamplarda katılımcılar dinlenerek özel seminerler, okuma programları ve sosyal etkinliklere katılırlar.

Kültür ve Medeniyet Gezileri

Kültür ve Medeniyet Gezileri kapsamında, İslam medeniyetine asırlarca sancaktarlık yapmış Osmanlı Devletinin başkentleri ve önemli şehirleri ziyaret edilmektedir.

Grup Çalışmaları

İLEM, on beş yıllık tecrübesiyle Eğitim Programı’nı farklı kılan ve çalışmalarındaki verimliliği artıran bir unsur olarak grup çalışmalarını önemsemektedir. Programın temel amaçlarından birisi katılımcıların okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmelerini mümkün kılacak bir donanım kazanmalarıdır. Programda merkezi konumda yer alan danışmanlık sistemi ise her bir katılımcının ilmî ve fikrîdonanımının yanı sıra kişisel gelişimi için de rehberlik almasını mümkün kılmaktadır. Programda her öğrenci grubu (7–10 kişi) yıl boyunca çalışmalarını bir danışman nezaretinde sürdürmektedir.

Geziler

Kamplar

Başvuru ve Mülakat Süreci

Başvurular hangi tarihler arasında yapılabilir?
 • Başvurular 5 Eylül – 4 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılabilir
Programa kimler başvurabilir?
 • İstanbul’da bir üniversitenin lisans programına devam edenler,
 • Lisans eğitimi sonrasında ilmî çalışmalara devam etmek isteyenler programa başvurabilirler.
Nasıl başvurulabilir?
Mülakata kimler çağırılır?
 • Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında okuyan öğrencilere,
 • Lisans birinci sınıfı veya hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilere (Lisans eğitiminde en az 1 yıl tamamlayıp, eğitimine devam eden öğrencilere)
 • Lisans derslerinde başarılı olan öğrencilere,
 • Dil donanımı, sanatsal yetenekleri vb. olan öğrencilere öncelik verilir.
Başvuru ve mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
 • İLEM Eğitim Programı’na başvurularının ardından yapılan ilk eleme sonucunda sözlü mülakata girmeye hak kazanan bazı adaylar mülakata davet edilirler. Mülakat neticesinde programa katılmaya hak kazanan adaylar belirlenir
 • Başvuru ve mülakat sonuçları en geç 12 Ekim 2017’ye kadar açıklanacaktır. Sonuçlar mail ve mesaj yolu ile adaylara bildirilecektir.
Program hangi tarihlerde gerçekleşecek?
 • İLEM Eğitim Programı seminerleri Güz dönemi 14 Ekim – 16 Aralık 2017Bahar dönemi 17 Şubat – 21 Nisan 2018 tarihlerinde Cumartesi günleri saat 09.00 – 14.30 arasında gerçekleşecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kısaca İLEM Eğitim Programı nedir?
 • İLEM Eğitim Programı 3 kademeden müteşekkil olup, programın içeriği lisans öğrencilerine ilmî çalışmalar yaparken ihtiyaç duyacakları temel donanımları kazandırmaya yöneliktir.
 • Program 3 yıllık bir süreyi kapsamaktadır.
 • Programda beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında seminerler gerçekleştirilir.
 • Seminerler cumartesi günü gerçekleşir.
 • Programda haftalık okumalar, grup çalışmaları, çeşitli eğitim destekleri, geziler ve kamplar yer almaktadır.
 • Programa dahil olan öğrenciler Eğitim Programının düzenlemiş olduğu seminerler ve diğer etkinliklere katılmak zorundadır.
Programa katılmak için ücret ödeyecek miyim?
 • İLEM Eğitim Programı’na katılmak için ücret ödenmemektedir.
Kademeleri geçmek için hangi şartlar gerekiyor?

Katılımcıların bir sonraki kademeye devam edebilmeleri için seminerleri düzenli olarak takip etmeleri, okuma gruplarının programına katılmaları ve kademelerinde yer alan okumaları düzenli bir şekilde yapmaları gerekmektedir.

Program katılımcılara burs sağlıyor mu?
 • Programda katılımcılara burs sağlamaz. Diğer taraftan ihtiyaç olması halinde katılımcılar burs veren bazı derneklere ve vakıflara doğrudan yönlendirilmektedir.
Tüm seminerlere devam zorunlu mu?
 • Katılımcıların tüm seminerleri eksiksiz takip etmeleri gerekmektedir.

Son Başvuru 4 Ekim

başvur

Adres ve İletişim

Aziz Mahmut Hüdayi  Mh. Halk Cd.
Türbekapısı Sok. No: 13 
Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Tel.: +90 216 310 43 18
egitim@ilem.org.tr