'tahlilden neşre ilem ihtisas'


İhtisas Programı, çeşitli sahalarda bilgi üretimine canlılık ve özgünlük katmayı amaçlayan İLEM’in, lisansüstü düzeyindeki katılımcılara uyguladığı çok boyutlu bir eğitim programıdır. Bu program ile amaçlanan, iç içe geçen çalışma halkaları eşliğinde ilmi çalışmaların ve üretkenliğin artırılmasıdır. 6 yıldır devam eden ihtisas çalışmaları kapsamında çok sayıda ders, okuma grubu, atölye ve yayın gerçekleştirilmektedir.

İLEM hakkında

İLEM, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve sahih bir hayat nizamı için gerekli bilgi-birikimi oluşturmak gayesiyle 2002 yılında kuruldu.

Çalışma grupları nedir?
 • Çalışma Grupları birbirini tamamlayan çalışmaların katılımcılar nezdinde takibini kolaylaştırmak üzere oluşturulmuş bilimsel kurullardır.
 • Akademik üretim ve gelişmeyi arttırıcı bir vizyon ve çalışma disiplinin öncelendiği İLEM İhtisas, genişleyen konseptiyle daha nitelikli bir çalışma ortamında katılımcıların ilmi çabasını yoğunlaştırmayı arzulamaktadır.
 • İLEM İhtisas bünyesinde, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İktisat, İslam İlimleri, Siyaset, Tarih ve Toplum çalışma grupları ve bu gruplar nezdinde her dönem yeni Dersler, Okuma Grupları ve Atölyeler faaliyet göstermektedir.
Dersler neyi hedeflemektedir?
 • İLEM İhtisas bünyesindeki dersler, temel disiplinler bağlamında oluşturulan interaktif bir bileşendir. İhtisas dersleri katılımcıların uzmanlaşmak istedikleri konularda daha hususi alanlarda derinlemesine analizler ve yorumlar yapmasını mümkün kılacak muhtevalara sahiptir. Eleştirel bir bakış kazandırmak ve neticesinde nitelikli birikimlerin vücuda gelmesini sağlamak, bu derslerin başlıca gayesidir. Yeni ve özgün çalışmaların kapısını aralamayı hedefleyen ihtisas dersleri nitelikli akademik çalışmaların kapısını aralamaktadır.
Okuma grupları neyi hedeflemektedir?
 • İhtisas okuma grupları; kendi devrinin ve devrimizin klasik isim ve eserleri çerçevesinde oluşturulmuş ilmi birikimin anlaşılmasına, tahlil edilmesine ve günümüze aktarılmasına olanak sağlayarak bu konudaki boşluğu doldurmayı hedefleyen bir çalışmadır. Bu çerçevede okuma gruplarında belirlenen başlık ve konu altında kuramsal bir çerçeveden somut verilerle pekiştirilmiş bir bilgilenme safhasına kadar geniş bir yelpazede katılımcıların kendini geliştirmesini amaçlamaktadır.
Atölyede neler yapılıyor?
 • İhisas programı kapsamında yürütülen atölye çalışmalarında mevcut ilmi birikimi günümüz şartlarında derinlemesine analiz edebilme ve buna müteakip nitelikli ürünler ortaya koyabilmek amaçlamaktadır. Genç araştırmacıların koordinatörler nezaretinde eğitimden ilmi üretime geçişini temsil eden atölyelerde yarının akdemisyenleri ilk ürünlerini vermektedirler. Böylece bir ocağa dönüşen atölyelerin ürünleri makale ve kitap olarak yayımlanmakta ve geniş ilmi çevrelerin istifadesine sunulmaktadır. İLEM’de bugüne kadar Türkiye de Kentlerin Dönüşümü, Entelektüel Tarih Yazımı, Türkiyede Sosyal Politikalar, Türkiyede İslamcılık Düşüncesi ve İslamcı Dergiler, İktisat Felsefesi ve Çağdaş Siyaset Felsefesi gibi çok sayıda atölye gerçekleştirilmiştir.

Dersler

Derinlemesine analizler ve yorumlar yapmayı mümkün kılacak muhtevalara sahiptir.

Okuma Grupları

İlmi birikimin anlaşılmasına, tahlil edilmesine olanak sağlamaktadır.

Atölyeler

Mevcut ilmi birikimi günümüz şartlarına uyarlayarak nitelikli ürünler ortaya koymaktadır.

Sıkça sorulan sorular

Başvurular hangi tarihler arasında yapılabilir?
 • 5 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında başvurunuzu yapabilirsiniz
İLEM’e ilk kez başvuru yapıyorum, bu kabulümü etkiler mi?

Hayır, etkilemez.

Başvurular ve kabul nasıl gerçekleşiyor?

Başvurular, yalnızca basvuru.ilem.org.tr/ihtisas adresinden yapılmaktadır. Başvurduğunuz programın şartlarına göre ilgili çalışma grubu tarafından ön değerlendirme yapıldıktan sonra kabul alıp almadığınız size bildirilecektir.

Başvurum ne zaman geçersiz kabul edilir?
 • Gerekli bilgilerin eksik ve yanlış girilmesi, dönem içerisinde üçten fazla programa başvuru yapılması, başvurulan programa dair tercih gerekçesinin yeterince ifade edilmemesi, başvurunuz geçersiz kılar.
Programa herkes başvurabilir mi?
 • Başvuru formunda bulunan şartları taşıyan lisans eğitimini tamamlamış veya lisansüstü eğitimine devam eden kimseler programa başvurabilirler.
Çalışma Grupları nedir?
 • Birbirlerini tamamlayan çalışmaların katılımcılar nezdinde takibini kolaylaştırmak üzere oluşturulmuş bilimsel kurullardır. İLEM İhtisas bünyesinde; Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İktisat, İslam İlimleri, Siyaset, Tarih, Toplum ve Yönetim çalışma grupları mevcuttur.
Birden çok çalışma grubunda yer alabilir miyiz?
 • Evet, yer alınabilir; ancak her çalışma grubunun bir bütünlük arz ettiği unutulmamalıdır.
Katılım belgesi ya da sertifika verilmekte midir?
 • Talep edildiği takdirde, katıldığınız programlara ilişkin bir belge verilebilir. Ancak, çalışmaların hiç birinde sertifikasyon söz konusu değildir.
İLEM İhtisas'a katılım ücretli midir?
 • İLEM İhtisas programında herhangi bir ücret talep edilmez.
Başvuru sonucunu nasıl öğrenirim?

Başvuru sonuçları sms veya e-posta aracılığıyla bildirilecektir.

hocalarımız ve programlar

gözat
 

program hakkında detaylı bilgi almak istiyorsan kitapçığa ulaşmak için

 

tıkla

Adres ve İletişim

Halk Caddesi
Türbe Kapısı Sokak No:13
Üsküdar, İstanbul
Tel. :(0216) 310 43 18
bilgi@ilem.org.tr