GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

2022-11-05 16:30:00Din, Siyaset, Toplum Perspektifinden Türk Düşüncesi I: İsmail Kara Okumaları

Yürütücü: Ahmet Köroğlu

Başlangıç: 5 Kasım Cumartesi, 16:30-18:00 (İki haftada bir gerçekleşecektir.)

Okuma Grubu Hakkında

Okuma grubunda Türk düşüncesinin bazı temel tartışmaları; din, devlet, toplum, tarih ve siyaset ilişkileri bağlamında ele alınacaktır. Konular, yakın dönemde yaşamış ve eser vermiş olan Türk düşüncesinin önemli isimleri merkeze alınarak incelenecek ve eserleri üzerinden meseleler anlaşılmaya, tartışılmaya çalışılacaktır. Böylelikle bir taraftan Türk düşüncesine odaklanılırken, diğer taraftan bu düşünceyi taşıyan ve temsil eden isimler fikirsel yönleriyle incelenmiş olacaktır.

20. yüzyılın Türk düşüncesinde din, devlet ve siyaset ilişkilerinin izlekleri ve yansımalarının irdeleneceği okumalar İsmail Kara ile başlayacaktır. İlerleyen dönemlerde benzer meselelere odaklanılarak Şerif Mardin, Kemal Karpat, Niyazi Berkes gibi isimlerle devam edilecektir. Okuma grubunun ilk etabı dört dönemde tamamlanacak olup, nihayetinde Türk düşüncesinin 20. yüzyılına, özellikle ikinci yarısına damga vurmuş isimlerin ortak meselelerimiz üzerine geliştirmiş oldukları projeksiyonlar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Bu çalışma aynı dönemleri inceleyen farklı isimlerin, benzer meseleleri nasıl değerlendirdiklerini görme, okuma ve tartışma imkânı sunacakken; din, devlet, siyaset, toplum ve tarih gibi fikir dünyamızın önemli unsurlarına dair tartışma biçimlerini ve zenginliklerini ele alma imkânı da sunacaktır. Yöntem olarak düşünürlerin temel odakları kendi eserleri üzerinden okunacak ve bazı haftalarda ek okumalarla desteklenecektir, böylece irdelenen konular katılımcılar tarafından anlaşılmaya, anlamlandırılmaya çalışılacaktır.

Okuma grubu lisansüstü öğrencilerin ve lisans eğitimlerinin son aşamalarında olan öğrencilerin başvurusuna açıktır. Oturumlar okuma ve tartışma merkezli olacağı için katılacak öğrencilerin alana dair ilgileri ve birikimleri önem arz etmektedir.

 

  1. Hafta – 5 Kasım Cumartesi: Türk Düşüncesinin Temel Parametreleri

 

  1. Hafta – 19 Kasım Cumartesi: Türkiye’de İslam ve Siyaset

 

  1. Hafta – 3 Aralık Cumartesi: Türkiye’de Din-Devlet İlişkileri: Laiklik ve Diyanet

 

  1. Hafta – 17 Aralık Cumartesi: Türkiye’de Tarikatlar ve Cemaatler

 

  1. Hafta – 31 Aralık Cumartesi: Türkiye’de Din Eğitimi ve Neşriyat

 

  1. Hafta – 14 Ocak Cumartesi: Türkiye’de Tarih, Gelenek ve Hafıza