GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

2022-11-05 14:00:00Uluslararası Hukuk ve Sinema: Eleştirel Bir Yaklaşım

Yürütücü: Ali Osman Karaoğlu

Başlangıç: 5 Kasım Cumartesi, 14:00-16:00 (İki haftada bir gerçekleşecektir.)

Okuma Grubu Hakkında

Bu derste belirli filmler eşliğinde uluslararası hukukun temel bir eleştirisi yapılacaktır. Uluslararası hukuk toplumlar nezdinde “niteliği, varlığı, amaçları ve kökeni” tartışılan ve adalete hizmet etmesi beklenen bir hukuk dalıdır.  Savaşların, soykırımın, devletlerarası eşitliğin sağlanması gibi en temel konularda bile beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle de sıklıkla eleştirilmektedir. Bu eleştiri çeşitli filmler üzerinden de izlenebilmektedir. Nitekim bazı filmler uluslararası hukukun niteliğini ve temel konularını tartışmak açısından başlangıç noktası olabilir. Bu derste uluslararası hukuka yöneltilen temel eleştirilerin haklılık payı filmler eşliğinde müzakere edilecek ve uluslararası hukuktan beklentilerin temel bir tahlili yapılacaktır. Dersin esas amacı karşılıklı olarak uluslararası hukuk eleştirilerini değerlendirmektir. Bu nedenle izlenmesi gereken filmlerin yanında ayrıca okunması gereken yardımcı tematik metinler verilecektir.

Bu okuma grubuna lisansüstü öğrenciler ile lisans eğitimlerinin son aşamalarında olan öğrenciler başvurabilir. Okuma ve tartışma merkezli olacağı için katılacak öğrencilerin alana dair birikimleri önem arz etmektedir.


1. Hafta - Uluslararası hukukun Avrupa-merkezci tarihi ve sömürgecilik Filmler: 1) 1492: Conquest of Paradise 2) Apocalypto

2. Hafta - Uluslararası hukukta self determinasyon ve ayrılıkçı hareketler
Filmler: 1) The Wind that Shakes the Barley 2) Lord of the Flies

3. Hafta - Uluslararası hukukta soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması
Filmler: 1) Sometimes in April 2) Judgment at Nuremberg

4. Hafta - Uluslararası hukukta terörizm ve insan hakları
Filmler: 1) Unthinkable 2) The Mauritanian


Program öncesinde gerekli görülen okumalar:

1.      Emre ÖKTEM & Bleda KURTDARCAN, “Uluslararası Hukuk Varmış; Ona Geçen Gün Yolda Rastladım” GSÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 2007/1, ss.51-68.

2.      Şahin Eray KIRDIM, "TWAIL’i Anlamak: Uluslararası Hukuka Eleştirel Bir Yaklaşım", Public and Private International Law Bulletin, C. 41, Sayı 1, 2021, ss. 129-158.

3.      Mustafa KOÇAK, “Self Determinasyon Hakkı ve Self Determinasyon Hakkı Teorileri” DÜHFD, Cilt: 23, Sayı: 38, Yıl: 2018, s. 85-148.

4.      Verda Neslihan AKÜN, “Uluslararası Hukukta ve Türk Hukuku'nda Soykırım (Jenosid) Suçu”, MHB, Yıl 24, 2004, ss.53-70.

5.      Murat SARAÇLI, “Uluslararası Hukukta Terörizm”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XI, Sayı 1-2, 2007, ss.1049-1078.


NOT: Kaynakların tamamı internette bulunabilir. Ayrıca verilen filmlere ek olarak aynı konuda daha fazla film izlemek isteyenler şu listede tavsiye ettiğimiz filmlere bakabilirler: https://blog.ilem.org.tr/public-international-law-movies-for-lecturers/