GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

2022-11-08 16:00:00İslam Tarihinde Fıkıh Eğitimi

Yürütücü: Tuncay Başoğlu

Başlangıç: 8 Kasım Salı, 16:00-17:30

Okuma Grubu Hakkında

Bu okuma grubunda klasik dönemlerde fıkıh eğitiminin mahiyeti, hedefleri, eğitimde izlenen yöntemler, eğitim süreci, fakihten beklenen yetkinlikler ve roller, eğitimin ilgili İslam devletlerinin hukuk sistemleriyle ilişkisi içerisinde süreklilik ve değişim gösteren yönleri, mezheplerin teşekkülü, medreselerin yaygınlaşması gibi farklı dönemlere ait gelişme ve uygulamaların fıkıh eğitimi açısından taşıdığı anlam üzerinde durulacaktır.

Bu okuma grubunda modern öncesi dönemlerde fıkıh eğitiminin özellikleri, niçin ve nasılı ile geçirdiği değişimler ele alınacaktır. Bu çerçevede fıkhın İslamî ilimler arasında ve Müslüman toplumlarda sahip olduğu mevkii dikkate alınarak fıkıh eğitiminin hedefleri, eğitimde izlenen yöntemler, eğitim süreci, fakihten beklenen yetkinlikler ve roller, eğitimin ilgili İslam devletlerinin hukuk sistemleriyle ilişkisi içerisinde süreklilik ve değişim gösteren yönleri, mezheplerin teşekkülü, medresenin kurulup yaygınlaşması, Memlukler dönemi dört mezhepten kadı atanması, Osmanlı ilmiye teşkilatı gibi farklı dönemlere ait gelişme ve uygulamaların fıkıh eğitimi açısından taşıdığı anlam üzerinde durulacaktır. Konu, tarihî dönemlere dair arka plan bilgisi dahilinde edebu’l-kâdı, fıkıh usulü, fetva âdâbı ve eğitimle ilgili literatür yansıra çağdaş araştırmalara dayalı olarak işlenecektir. Bu çerçevede katılımcıların ön okuma için verilen çalışmaları okuyarak gelmeleri verimli bir müzakerenin yapılmasını sağlayacaktır.

Bu okuma grubuna lisansüstü öğrenciler ile lisans eğitimlerinin son aşamalarında olan öğrenciler başvurabilir. Okuma ve tartışma merkezli olacağı için katılacak öğrencilerin alana dair birikimleri önem arz etmektedir.

1. Hafta - Fıkıh Eğitiminde Süreklilik Gösteren Hususlar, Mezheplerin Teşekkülü ve Erken Dönem

2. Hafta - Medreselerin Yaygınlaşmasının Etkileri

3. Hafta - Eyyubîler ve Memlükler Dönemi Fıkıh Eğitimi

4. Hafta - Osmanlılar Dönemi Fıkıh Eğitimi