GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

2022-11-05 16:00:00İslam-Batı Karşılaşması: Meydan Okumalar ve Cevaplar Atölyesi

Yürütücüler: Vahdettin Işık, Ercüment Asil

Başlangıç: 5 Kasım Cumartesi, 16:00-18:00 (İki haftada bir gerçekleşecektir.)

Atölye Hakkında

Atölye, uzun 19. yüzyıl olarak da tanımlanan tarihsel süreçte (kabaca 18. yüzyılın son çeyreğin ile 20. yüzyılın ilk çeyreği arası) kadar olan yılları kapsamaktadır) Batı ve İslam ilişkisine ve tahayyüllerine dair oluşan literatürü birbiri ile ilintili dört farklı seviyede ortaya çıkarmayı hedeflemektedir:

1- Batılı düşünürlerin ve siyaset yapıcıların İslam’ı, Müslümanları ve İslam medeniyetini nasıl algıladıkları, anladıkları, tanımladıkları ve eleştirdiklerine dair literatür,
2- Müslümanların kendilerini nasıl anladığına, tanımladığına ve eleştirdiğine dair literatür,
3- Müslümanların Batı’da yaşanan dönüşümü nasıl algıladığına dair literatür,
4- Müslümanların Batı’nın Müslümanlara yönelik söylemlerine verdikleri cevaplara dair literatür tespit edecektir.

Atölye “Batı-İslam Karşılaşmaları” genel başlığı altında başlatılacak olan projenin altyapı çalışması olarak planlanmıştır. Atölye boyunca Osmanlı entelektüel tartışmalarının bir izleği mahiyetinde olabilecek bir dizi metin analiz edilecektir. Başlangıçta, bir örnek teşkil etmesi bakımından, Sıratımüstakim dergisinde yayınlanmış, dönemin tartışmalarını özetler mahiyetteki metinler ele alınacaktır.

Atölye eş zamanlı yürütülecek iki başlıktan oluşmaktadır: Çalışmanın bir başlığı altında, alana dair belirlenen dillerde yer alan literatür taranacaktır. İkinci başlık altında ise Sıratımüstakim ve benzeri temsil kabiliyeti yüksek dergilerde yer alan örnek metinler analiz edilerek literatür taramasının içeriği açıklığa kavuşturulacaktır.

Atölye boyunca çalışmanın her iki başlığı eşzamanlı olarak yürütülecektir.

İş Bölümüne Dair Not: Çalışmanın literatür taraması kısmında her bir katılımcının hangi dil üzerinden literatürü tarayacağı belirlenerek bir iş bölümü yapılacaktır.
Çalışmanın ikinci kısmında, örnek metinler seçilecek ve sürdürülecek çalışmanın iş yükü paylaşımı yapılacaktır (atölyede okunacak metinlerin tespiti, sunumu vb.). Çalışma boyunca tespiti yapılan literatür bir veri tabanı oluşturmak amacıyla kayıt altına alınacaktır.

Not: Atölye başlangıçta haftalık olarak yapılacak, süreç içinde katılımcılarla istişare yaparak ihtiyaca göre çalışma periyodu değiştirilebilecektir.

Bu atölyeye lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Okuma ve tartışma merkezli olacağı için katılacak öğrencilerin alana dair birikimleri önem arz etmektedir.