GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

2022-11-07 18:00:00Canlı Bilimleri Felsefesi Okuma Grubu

Yürütücü: Mustafa Yavuz

Başlangıç: 7 Kasım Pazartesi, 18:00-19:30

Okuma Grubu Hakkında

Canlı bilimleri felsefesi alanında bir başlangıç seviyesi okuma grubudur. Öncelikle biyoloji tarihinden başlanacak, ardından biyoloji felsefesi ile ilgili önemli bir esere geçilecektir. Bilim sosyolojisi, biyopolitika, posthümanizm alanlarından birer kitabın da dahil edildiği bu okuma grubu bir sonraki okuma grubunun öncülü ve başlangıcı olarak da değerlendirilebilir. En genel haliyle Canlı Bilimleri Felsefesi alanında genç kuşakları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Uzun bir okuma listesinin oldukça kısaltılmış ve öz haline getirilmiş şekli olan bu grupta, sırasıyla önce biyoloji tarihinden başlanacak, ardından biyoloji felsefesi ile ilgili önemli bir esere geçilecektir. Böylelikle yakın zamanda Türkçe literatüre kazandırılan bir eserin muhtevası üzerinde daha çok durma imkânı sunulacaktır. Bu eser oldukça önemlidir zira işin mutfağından gelen hem biyoloji hem felsefe alanında doktora derecelerine sahip ve hem biyolojide hem biyoloji felsefesinde türlü akademik ürünlerle özellikle İngilizce literatür oluşumuna ciddi katkılar sağlamış Ernst Mayr’ın son eseridir. Özellikle yirminci ve yirmi birinci asırların bir ürünü olduğunu belirtmemiz gereken biyoloji felsefesi elbette ki belirli bir tarihi serüvenin neticesidir. Dolayısıyla önce bu tarihi tecrübeye işaret kabilinden bir esere okuma listesinde yer verilmiştir. Bunun hemen ardından, en genel ifadesiyle Canlı Bilimleri Felsefesinin ana akım bilim felsefesinden hangi hususiyetleri ile ayrıldığına değinilecektir. Bilim sosyolojisi ve biyopolitika alanlarından birer kitabın da dahil edildiği bu öz ve kısa okuma grubu bir sonraki okuma grubunun öncülü ve başlangıcı olarak da değerlendirilebilir. Listedeki tüm eserler eleştirel bir bakışla ele alınacaktır. Zira ancak eleştirel bakışla ileride yapılacak sentetik çalışmalarda kullanılacak epistemik ve ontik malzeme üretiminin mümkün olduğunu kabul ve iddia ediyoruz. Bu okuma grubu Canlı Bilimleri Felsefesi alanında genç kuşakları yetiştirmeyi hedeflemektedir dolayısıyla dönem sonunda katılımcılardan yazım ürünü beklenmektedir.

Okuma grubu lisansüstü öğrencilerin ve lisans eğitimlerinin son aşamalarında olan öğrencilerin başvurusuna açıktır. Oturumlar okuma ve tartışma merkezli olacağı için katılacak öğrencilerin alana dair ilgileri ve birikimleri önem arz etmektedir.

1. Hafta – Biyoloji Tarihi Jean Theodorides 

2. Hafta – Biyoloji Tarihi Thomas Junker

3. Hafta – Biyolojiyi Benzersiz Kılan Nedir?

4. Hafta – Evrim Bilim ve Tarih

5. Hafta – Posthüman: Şehir ve Beden

6. Hafta – Biyoloji Biliminden Toplumsal Dünyaya Bakmak

7. Hafta – İdeoloji Olarak Biyoloji

8. Hafta – Bitkilerin Bildikleri

9. Hafta – Biyopolitika (Thomas Lemke)

10. Hafta – Yaşam Nedir? Kimyanın Biyolojiye Dönüşümü