GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

2022-11-07 18:00:00Metafizik ve Gerçeklik

Yürütücü: Yasin Ramazan Başaran

Başlangıç: 7 Kasım Pazartesi, 18:00-20:00

Okuma Grubu Hakkında

Bu okuma programı, metafiziğin klasik temelleri ile günümüzde aldığı şeklin bir karşılaştırması ile gerçeklik tartışmalarının ne noktalara taşındığını öğrenme amacı gütmektedir. Metafiziğin eleştirilmesi, gerçeklikle ilgili yargıların da eleştirilmesine yol açmış, bir yanda doğacılığın (daha önce pozitivizm) diğer yanda postmodernist-postyapısalcı çizginin doğmasına neden olmuştur. Aslında bilgi ile ilgili gibi görünen bu tartışmalar, gerçeğin doğası hakkında konuşmanın imkanını ortaya koyarak, sadece metafizik değil her türlü bilginin temelinde yatan bilişsel taahhütleri incelemek açısından oldukça verimlidir. Program sırasındaki spesifik okumalar, konuları dağıtmadan istenen yönde istikameti sağlayacaktır. Her hafta okumaya hazırlıklı gelen katılımcıların, tartışma yoluyla kendilerinin bu tartışmalarda nerede duracaklarına karar vermeleri beklenir.

Okuma grubu lisansüstü öğrencilerin ve lisans eğitimlerinin son aşamalarında olan öğrencilerin başvurusuna açıktır. Oturumlar okuma ve tartışma merkezli olacağı için katılacak öğrencilerin alana dair ilgileri ve birikimleri önem arz etmektedir.

1. Hafta – Aristoteles, Metafizik, I. Kitap Bölüm 1-2, 4. Kitap bölüm 1-2, 6. Kitap Bölüm 1-2

2. Hafta – David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine, Kısım 2, 4, ve 12

3. Hafta – Kant, Saf Aklın Eleştirisi İkinci edisyona önsöz. Prolegomena 1, 5, 11, 12, 18, 29, 30, 32, 33 ve çözümler bölümü

4. Hafta – Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, 1 ve 2. bölümler

5. Hafta – Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar  

6. Hafta – Körner,  On the Relation Between Common Sense, Science, and Metaphysics (makale)

7. Hafta – Quine, Ontological Relativity (makale)

8. Hafta – Rorty, The World Well Lost (makale)

9. Hafta – Strawson, Individuals, Introduction ve Lowe, The Possibility of Metaphysics, Introduction

10. Hafta – Alson, Yes Virginia There’s a Real World (makale) ve Van Invagen, Metaphysics, ch.5 Objectivity

Program Öncesinde Gerekli Görülen Okumalar

Düşünmenin Alfabesi, Yasin Ramazan