GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

2021-03-05 19:00:00TEZ YAZMAYA NEREDEN BAŞLANIR?

Önder KÜÇÜKURAL yürütücülüğünde 5-12 Mart 2021 tarihlerinde 19.00-21.30 saatleri arasında “Tez Yazmaya Nereden Başlanır?” başlıklı eğitim düzenlenecektir. Lisansüstü eğitimlerine devam eden araştırmacılar ile lisans 3 ve 4. sınıf öğrencileri eğitime başvurabilir. İki ayrı oturumdan oluşan program online alt yapı üzerinden düzenlenecektir.

Tez yazımında literatür tarama, tez konusu bulma ve tez önerisi hazırlama belirli bir seviyede yetkinlik kazanılması gereken konulardır. Bu eğitim aracılığı ile literatür taraması, tez konusu bulma süreçleri ve tez önerisi hazırlamaya dair genel hususlar ele alınacaktır. Ayrıca, tez konusu araştırırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve araştırma sorusunu doğru bir şekilde oluşturma da bu eğitimin hedefleri arasındadır.

Tez önerisi bir tarafında öğrenci ya da araştırmacının, diğer tarafında ise fon veren kuruluşun ya da üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünün yer aldığı bir sözleşme niteliğindedir. Bu sözleşme ortaya konacak olan ürünün (tez, rapor, vb.) daha yazılmadan önce ayaklarının yere bastığını, özgünlüğünü ve alana orijinal bir katkı yapacağını garanti etmeyi amaçlar. İyi yazılmış bir öneri her iki tarafın da işini kolaylaştırır. İşte bu eğitim iyi bir araştırma ya da tez önerisinin nasıl yazılabileceğine dair birinci elden deneyimi öğrenciler ile paylaşmayı hedeflemektedir. 

Eğitimin ana odak noktaları literatür tarama, tez konusu bulma ile birlikte hepsini kapsayan tez önerisinin aşamalarının ele alınmasıdır. Eğitim önce “Araştırma nedir?” sorusu ile başlamaktadır. Daha sonra altı aşama öğrenciler ile tartışılacaktır: baştan savma (crappy), ilk düşüncelerin yazımı (i), literatüre ilk bakış (2), araştırma sorusu yazımı (3), araştırma tasarımı (4), literatür taraması (5), teklif metni formatında yazım (6). Bu eğitim sonunda öğrenciler kendi tez teklif metinlerini oluşturmak için gerekli olan araştırma sorusunun yazımı, sorunun literatür ile bağlantısının kurulması, araştırma tasarımının seçilmesi ve teklif metin formatı gibi bir bilimsel araştırmaya başlarken bilinmesi gereken konular hakkında fikir sahibi olacaklardır.

Katılım şartları ve notlar:

  • Eğitime katılım ücreti 80 ₺’dir.
  • Eğitime lisansüstü eğitimlerine devam eden araştırmacılar ile lisans 3 ve 4. sınıf öğrencileri başvurabilir.
  • Eğitim online olarak gerçekleştirilecektir.
  • Son başvuru tarihi 23 Şubat 2021’dir.