GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

2022-11-08 17:00:00Çevresel Tarih: Temel Meseleler ve Ana Metinler

Yürütücü: M. Fatih Çalışır

Başlangıç: 8 Kasım Salı, 17:00-18:30

Okuma Grubu Hakkında

Sadece insanların değil, insanların da içinde yer aldığı doğal çevredeki canlı-cansız tüm varlıkların ve bu varlıklar arasındaki etkileşimin yazılması gereken bir tarihi olduğu düşüncesini savunan çevresel tarih, insan ve sosyal bilim araştırmalarına getirilmiş en yenilikçi ve en kapsayıcı yorum/izah tarzlarından biridir. Altı hafta sürmesi planlanan “Çevresel Tarih: Temel Meseleler ve Ana Metinler” başlıklı bu dersimizde insan-çevre, çevre-insan ilişkisini tarihsel süreci içerisinde anlama çabamıza katkı sağlayacak ana metinler okunacak ve alandaki temel meseleler ve tartışmalara değinilecektir. Öğrencilerin ders sonunda çevreyi tarihte bir aktör olarak görmeleri ve tarihi anlatılarında bu aktöre de yer verecek araç ve imkanlardan haberdar olmaları beklenmektedir.

Okuma grubu lisansüstü öğrencilerin ve lisans eğitimlerinin son aşamalarında olan öğrencilerin başvurusuna açıktır. Oturumlar okuma ve tartışma merkezli olacağı için katılacak öğrencilerin alana dair ilgileri ve birikimleri önem arz etmektedir.

1. hafta

Çevresel Tarih: Temel Kavramlar, Eserler ve Konular

J. Donald Hughes, Çevresel Tarih Nedir? İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2019.

2. hafta

Makro Planda Çevresel Tarih - I: Büyük Uygarlıkların Çöküşü

Clive Ponting, Dünyanın Yeşil Tarihi: Çevre ve Büyük Uygarlıkların Çöküşü, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2008 (çeşitli bölümler)

3. hafta

Makro Planda Çevresel Tarih - II: Çevre ve İktidar İlişkisi

Joachim Radkau, Doğa ve İktidar: Global Bir Çevre Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017 (çeşitli bölümler)

4. hafta

Makro Plan Çevresel Tarih - III: Biyolojik Emperyalizm

Alfred W. Crosby, Dünya Benimdir! Avrupa Ekolojik Emperyalizmi, 900-1900,

 İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004 (çeşitli bölümler)

5. hafta

Mikro Planda Çevresel Tarih – I: 16.-17. Yüzyıl Osmanlı Anadolu’su

Sam White, Osmanlı’da İsyan İklimi: Erken Modern Dönemde Celâlî İsyanları, İstanbul: Alfa Yayınları, 2013 (çeşitli bölümler)

Zafer Karademir, İmparatorluğun Açlıkla İmtihanı: Osmanlı Toplumunda Kıtlıklar (1560-1660), İstanbul: Kitap Yayınevi, 2014 (çeşitli bölümler)

6. hafta

Mikro Planda Çevresel Tarih – II: 18. Yüzyıl Osmanlı Mısır’ı

Alan Mikhail, Osman’ın Ağacı Altında: Osmanlı İmparatorluğu, Mısır ve Çevre Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019 (çeşitli bölümler)

 

Program öncesinde izlenmesi tavsiye edilen film ve belgeseller:

Jean-Jacques Annaud, La guerre du feu (Quest for Fire) (1981)

BBC, Discovery, and BBC Worldwide, Human Planet (2011) – 8 Episodes

BBC, Andrew Marr's History of the World (2012) – 8 Episodes

National Geographic, Before the Flood (2016)

Al Gore, An Inconvenient Sequel: Truth to Power (2017)