GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

2021-06-14 19:00:00Doğruyu Yanlıştan Nasıl Ayırt Ederiz?

Yasin Ramazan Başaran yürütücülüğünde 14 ve 21 Haziran 2021 tarihlerinde 19.00-21.30 saatleri arasında “Doğruyu Yanlıştan Nasıl Ayırt Ederiz?” başlıklı eğitim düzenlenecektir. Lisansüstü eğitimlerine başlayacak veya devam eden araştırmacılar ile lisans 3 ve 4. Sınıf öğrencileri başvurabilir. 2 oturumdan oluşan program online altyapı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitimin temel amacı lisansüstü eğitimlerine devam eden araştırmacıların mantıklı düşünme becerisini akademik hayata aktarmalarını sağlamaktır. Bu yetkinliğin nasıl kazanılacağı, önündeki engeller ve yanlış düşünme biçimlerini göstermek de eğitimin diğer amaçlarındandır.

Tez yazmak, başından sonuna sağlıklı düşünme çabasıdır. Bu çaba, gerçeklik hakkında yerinde sorular sorarak varsayım, inanç ve bilgilerimizin rasyonelliği hakkında bilinçli olmayı gerektirir. Düşünceler gerçeklikle örtüştüğü ve birbiriyle tutarlı olduğu ölçüde rasyonel bir çerçeve kazanır. Bu çerçeveyi çizmek için ifadelerden ve ifadelerle oluşturduğumuz argümanlardan yararlanırız. İddiamız ve onun doğruluğuna dair öne sürdüğümüz gerekçeler, belirsizliği gidererek, bizi sorduğumuz soruların cevabına götürür.

Eleştirel düşünme, değer yargıları ve tanımları, normatif ve deskriptif yargıların düşünceye aktarımı, safsatalar yani biçim ve içerik bakımından akıl yürütme hataları, delillerin incelenmesi, nedenselliğin doğru kullanımı, açıklama yapmayı ve detay verme, eksikleri görüp boşlukları doldurma gibi yollarla bilinenden bilinmeyene nasıl gidileceğine dair yöntemleri içerir. Bu yöntemleri uygulayarak sağlıklı düşünmeyi tezinizde somutlaştırmış olursunuz.

Bu eğitimde adım adım “Doğruyu Yanlıştan Nasıl Ayırt Ederiz?” sorusuna cevap aranacak, örnekler üzerinden yapılması ve yapılmaması gerekenlere işaret edilecektir. Eğitimde ayrıca akademik eğitim sürecinde yapılan çalışmalarda düşünceleri sağlıklı bir biçimde inşa etmeyi ve safsatalara düşmekten kaçınmayı göstermeyi hedeflemektedir.

Katılım şartları ve notlar:

  • Eğitime katılım ücreti 80 ₺’dir.
  • Eğitime lisansüstü eğitimlerine başlayacak veya devam eden araştırmacılar ile lisans 3 ve 4. sınıf öğrencileri başvurabilir.
  • Eğitim online olarak gerçekleştirilecektir.
  • Son başvuru tarihi 10 Haziran 2021'dir.
  • Eğitim kayıtları program sonunda belirli gün ve saatlerde geçerli olmak koşuluyla paylaşılacaktır.