GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

Delâilü’l- İ‘câz Okumaları

Abdülkâhir el-Cürcânî Delâilü’l-i‘câz adlı eseriyle belagatin meânî dalını, Esrârü’l-belâga adlı eseriyle ise beyân dalını kurmuştur. Bu okuma programında Delâilü’l-i‘caz okunarak tahlil edilecektir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Çevresel Tarih: Temel Meseleler ve Ana Metinler

Çevresel tarih alanında bir okuma grubudur. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

İslam Tarihinde Fıkıh Eğitimi

Bu okuma grubunda modern öncesi dönemlerde fıkıh eğitiminin özellikleri, niçin ve nasılı ile geçirdiği değişimler ele alınacaktır. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Canlı Bilimleri Felsefesi Okuma Grubu

Canlı bilimleri felsefesi alanında bir başlangıç seviyesi okuma grubudur. Öncelikle biyoloji tarihinden başlanacak, ardından biyoloji felsefesi ile ilgili önemli bir esere geçilecektir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Metafizik ve Gerçeklik

Bu okuma programı, metafiziğin klasik temelleri ile günümüzde aldığı şeklin bir karşılaştırması ile gerçeklik tartışmalarının ne noktalara taşındığını öğrenme amacı gütmektedir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Din, Siyaset, Toplum Perspektifinden Türk Düşüncesi I: İsmail Kara Okumaları

Bu okuma grubunda Türk Düşüncesinin bazı temel tartışmaları din, devlet, toplum, tarih ve siyaset ilişkileri bağlamında ele alınacaktır. Bunu yaparken yakın dönemde yaşamış ve eser vermiş Türk düşüncesinin önemli isimleri merkeze alınacak, onların eserleri üzerinden meseleler anlaşılmaya ve tartışılmaya çalışılacaktır. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

İslam-Batı Karşılaşması: Meydan Okumalar ve Cevaplar Atölyesi

Atölye “Batı-İslam Karşılaşmaları” genel başlığı altında başlatılacak olan projenin altyapı çalışması olarak planlanmıştır. Atölye boyunca Osmanlı entelektüel tartışmalarının bir izleği mahiyetinde olabilecek bir dizi metin analiz edilecektir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Uluslararası Hukuk ve Sinema: Eleştirel Bir Yaklaşım

Bu derste belirli filmler eşliğinde uluslararası hukukun temel bir eleştirisi yapılacaktır. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

İLEM 2022-2023 Eğitim Programı

2002 yılından beri devam eden İLEM Eğitim Programı; insanı, toplumu ve içinde yaşadığı dünyayı tanımak ve anlamak üzere bir bakış açısı ve birikim sunmayı amaçlamaktadır. Programın içeriği lisans öğrencilerine ilmi çalışmalar yaparken ihtiyaç duyacakları temel donanımları kazandırmaya yöneliktir.

İLEM 4. Yazı Kampı

Yazma eyleminin ele alındığı İLEM Yazı Kampı programının dördüncüsü, 7-8 ve 9 Eylül 2022 tarihlerinde “Yazının Sınırları Var mıdır?” temasıyla gerçekleşecek. Online yürütülecek programa aşağıda yer alan link üzerinden başvurulabilir.