GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

İhtisas Çalışmaları - Bahar 2024 II. Dönem

İLEM İhtisas Çalışmaları Bahar 2024 II. Dönemine İLEM'in Kısıklı'da bulunan yeni merkezinde başlıyor. Senelerin sivil akademi tecrübesine dayanan İLEM, akademinin farklı alanlarındaki konuları disiplinlerarası bir yaklaşım ve alanında uzman isimlerle ele alıyor. Alana yeni katkılar ve bakış açısı getirecek olan derslerle akademik üretimin arttırılmasını ve konuya dair çalışmalar yapmayı düşünen öğrencilere rehber olmayı hedefleyen yeni dönemin derslerine katılarak akademik üretimin paydaşı olabilirsiniz.

İhtisas Çalışmaları - Bahar 2024 I. Dönem

İLEM İhtisas Çalışmaları 2024 yılının ilk İhtisas dönemine İLEM'in Kısıklı'da bulunan yeni binasında başlıyor. Senelerin sivil akademi tecrübesine dayanan İLEM, akademik çalışmalarına yeni binasında ara vermeksizin devam ediyor. Disiplinlerarası araştırma usulüne sahip olan İhtisas Çalışmaları, ilmi üretimin kapasitesini arttırmak için çevrim içi derslerinin sayısını çoğaltmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan akademisyen hocalarımızı ve akademik üretimin paydaşı olmak isteyen öğrencileri çevrim içi dersler ile İhtisas Çalışmalarına dahil ediyoruz.

İhtisas Çalışmaları - Güz 2023 II. Dönem

3 Yüz Yüze ve 3 Çevrim İçi Yeni Ders ile İLEM İhtisas Çalışmaları'nda Güz Dönemi Devam Ediyor! 22 senelik tecrübesiyle sivil akademinin öncülerinden olan İLEM, İhtisas Çalışmaları kapsamında kullandığı yeni formatıyla lisansüstü akademik ilmi üretime ve meselelere yeni bir yaklaşım getiriyor. Açılacak 6 farklı ders ile güncel meselelere daha odaklı ve özgün perspektif oluşturmayı hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda planlanan İhtisas Çalışmaları'nın programlarına katılarak akademik üretimin paydaşı olabilirsiniz.

İhtisas Çalışmaları - Güz 2023 I. Dönem

22 senelik tecrübesiyle sivil akademinin öncülerinden olan İLEM, İhtisas Çalışmaları kapsamında kullandığı yeni formatıyla lisansüstü akademik ilmi üretime ve meselelere yeni bir yaklaşım getiriyor. Açılacak 6 farklı ders ile güncel meselelere daha odaklı ve özgün perspektif oluşturmayı hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda planlanan İhtisas Çalışmaları'nın programlarına katılarak akademik üretimin paydaşı olabilirsiniz.

İhtisas Çalışmaları - Bahar 2023

İhtisas Çalışmaları 2023 Bahar Dönemi Başvuruları Başladı! Ders, okuma grubu ve atölyeler hakkında detayları görmek için tıklayınız. Katılmak istediğiniz her ders, okuma grubu ve atölye için tek tek başvuru yapmalısınız.

Vahdet-i Vücûd Metinlerine Giriş

Bu derste vahdet-i vücûd sisteminin bilgi, varlık ve değerler alanına dair ana metinlerini ve bu bağlamda sisteme yöneltilen eleştirilere karşı verilen cevaplardan teşekkül etmiş müdâfaa literatürü ele alınacaktır. Bu açıdan öncelikli olarak tasavvuf düşüncesine göre bilgi problemi ele alınacak, nefs teorosinin ana esaslarına değinildikten sonra hakikatin bilgisinin imkânı, kaynağı, değeri, aklın sınırlılığı ve doğru bilginin hangi kıstasla ölçüleceği gibi problemlere tasavvufi metinlerden hareketle cevaplar aranacaktır. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Fıkıh Düşüncesinde Şahsiyet ve Toplumsal Bağın Kuruluşu

Bu okuma grubunda fıkıh düşüncesinde şahsiyetin ve buna bağlı olarak toplumsal bağın tanımlanışı ve bütüncül bir hukuk teorisi içinde nasıl inşa edildiği işlenecektir. Furû ve usul-ı fıkıh kitaplarının ilgili başlıklarının takip edileceği oturumlarda ilgili konular zimmet, ehliyet, emanet, velayet, şehadet ve adalet gibi kavramlar üzerinden takip edilecektir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Delâilü’l- İ‘câz Okumaları

Abdülkâhir el-Cürcânî Delâilü’l-i‘câz adlı eseriyle belagatin meânî dalını, Esrârü’l-belâga adlı eseriyle ise beyân dalını kurmuştur. Bu okuma programında Delâilü’l-i‘caz okunarak tahlil edilecektir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Çevresel Tarih: Temel Meseleler ve Ana Metinler

Çevresel tarih alanında bir okuma grubudur. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

İslam Tarihinde Fıkıh Eğitimi

Bu okuma grubunda modern öncesi dönemlerde fıkıh eğitiminin özellikleri, niçin ve nasılı ile geçirdiği değişimler ele alınacaktır. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.