GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

Canlı Bilimleri Felsefesi Okuma Grubu

Canlı bilimleri felsefesi alanında bir başlangıç seviyesi okuma grubudur. Öncelikle biyoloji tarihinden başlanacak, ardından biyoloji felsefesi ile ilgili önemli bir esere geçilecektir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Metafizik ve Gerçeklik

Bu okuma programı, metafiziğin klasik temelleri ile günümüzde aldığı şeklin bir karşılaştırması ile gerçeklik tartışmalarının ne noktalara taşındığını öğrenme amacı gütmektedir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Din, Siyaset, Toplum Perspektifinden Türk Düşüncesi I: İsmail Kara Okumaları

Bu okuma grubunda Türk Düşüncesinin bazı temel tartışmaları din, devlet, toplum, tarih ve siyaset ilişkileri bağlamında ele alınacaktır. Bunu yaparken yakın dönemde yaşamış ve eser vermiş Türk düşüncesinin önemli isimleri merkeze alınacak, onların eserleri üzerinden meseleler anlaşılmaya ve tartışılmaya çalışılacaktır. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

İslam-Batı Karşılaşması: Meydan Okumalar ve Cevaplar Atölyesi

Atölye “Batı-İslam Karşılaşmaları” genel başlığı altında başlatılacak olan projenin altyapı çalışması olarak planlanmıştır. Atölye boyunca Osmanlı entelektüel tartışmalarının bir izleği mahiyetinde olabilecek bir dizi metin analiz edilecektir. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.

Uluslararası Hukuk ve Sinema: Eleştirel Bir Yaklaşım

Bu derste belirli filmler eşliğinde uluslararası hukukun temel bir eleştirisi yapılacaktır. Son başvuru tarihi 1 Kasım 2022'dir.